Staj Dosyası İçin SSS

Staj Dosyası Doldurulması İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Staj süresi bölümün niteliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Konu ile ilgili olarak Bölüm Başkanınızdan bilgi alabilirsiniz.

Öğrencilerimiz Zorunlu Yaz Stajı Anketi’ni doldururken “Staj yerimi ben bulacağım” şıkkını işaretlemişlerse, kendi buldukları kurum ve kuruluşlarda iş alanlarıyla ilgili olması koşuluyla staj yapabilirler. Bu süreçte öğrencilerden kurumdan hangi tarihlerde staja kabul edildiklerini belirten resmi bir “Staj Onay Formu” istenmektedir. Öğrenci adına düzenlenen staj onay formuna, sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ilgili menüden ulaşılabilir.

Zorunlu yaz stajı süreleri müfredatta belirtilmiş olan ve ArelKAM’ın sene içerisinde duyurusunu yaptığı tarih aralığında yapılır. Bu sebeple zorunlu yaz stajı süresi ve zamanı üzerinde bir değişiklik yapılamaz.

Zorunlu yaz stajı, öğrencinin firmasını kendisi bulması şartı ile şehir dışında ya da yurt dışında yapılabilir.

Öğrencinin çalışmakta olduğu kurumun faaliyet alanı öğrenim görmekte olduğu bölüm ile ilgili ise zorunlu yaz stajını aynı kurumda yapabilmektedir. Çalışmakta olduğu kurumun faaliyet alanı öğrenim görmekte olduğu bölüm ile ilgili değilse gerekli izin için Bölüm Başkanıyla görüşülmesi gerekmektedir.

Zorunlu yaz stajı yapılacağı süre içerisinde sigorta ile ilgili işlemler kanunlarda belirtildiği şekilde üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu yaz stajı ikiye bölünemez. Stajın, başladığı tarihten itibaren aralıksız olarak devam edip bitirilmesi gerekmektedir.

İşyerinde Uygulama, transkriptte belirtilmiş ve AKTS ağırlığı olan bir ders olduğundan sadece belirtilen dönem ya da dönemlerde gerçekleştirilebilir.

Uygulama yerini ArelKAM’ın bulmasını isteyen öğrencilerimizin staj yerleri duyurulduktan sonra hangi sebepten olursa olsun yerlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Başka bir kurumda yapılan stajlar staj komisyonu tarafından onaylanmaz.

Yatay veya dikey geçişle Üniversitemize gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede yaptıkları stajları, bölümlerine ait staj yönergesinde beyan edilmesi halinde kabul edilir. Bu stajların kabul edilmesi için geldikleri üniversiteden alacakları staj yaptıklarını gösterir bir belgeyi (transkript) fakülte/yüksekokul sektererliklerine teslim etmeleri gerekir.

Staj defterleri, Yaz stajları için; stajın yapıldığı yazı takip eden güz yarı yılında ArelKAM tarafından toplanır ve staj komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır. Beyan edilen staj süresi ile staj defterinde belirtilen staj süresi arasında çelişki olması veya staj defterinin staj komisyonu tarafından yetersiz görülmesi durumunda öğrencilerin stajı kabul edilmez.

Staj yapılan kurum Cumartesi günleri tam gün çalışıyor ise öğrencinin istemesi halinde cumatesi günleride staj süresine dahil edilebilir. Kurumda Cumartesi günleri yarım gün çalışılıyor ise bu çalışmalar staj süresinden sayılamayacağı için bu günlerde çalışması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Arife günleri ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen yarım günlük çalışmalar staj süresinden sayılamayacağı için toplam staj süresine dahil edilmemektedir.

Öğrencinin staj yapmakta olduğu kurumun günlük normal çalışma süresi kadar kurumda bulunulması gerekmektedir. İş Kanuna göre haftanın 6 günü çalışılması halinde yemek molaları ve ara dinlenmeleri hariç günlük çalışma süresi 7,5 saattir. Cumartesi günü çalışılmaması halinde bu süre haftanın diğer çalışma günlerine eklenir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

Öğrencinin stajı süresince devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Ancak tam teşekküllü özel ya da devlet hastanelerinden alacağı istirahat raporundaki gün sayısı kadar iş gününü staj süresinin sonuna ekleyerek stajını tamamlaması mümkündür. Fakat staj yapan öğrencilerimizin staj süreleri boyunca en fazla 7 günlük raporları bu kapsamda değerlendirilir.

Staj yaparken devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Staj yapılaan kurumun da  aynı şekilde izin verme hakkı bulunmamaktadır. Öğrencinin staj onay formunda belirtilen süre boyunca staj yerinde olması gerekmektedir.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda staj yerinin değiştirilmesi mümkündür. Bunun için staj onay formu çıktısının yeniden alınarak yeni staj yapacağı kuruma onaylatması ve eski kurumunu neden değiştirmek istediğini açıklayan bir dilekçe ile beraber merkezimize teslim etmesi gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus diğer kuruma geçiş yapılırken eski ve yeni kurum arasında staja ara verilmemesi gerekliliğidir. 

Gönüllü ve zorunlu stajın prosedürleri açısından bir fark bulunmamaktadır. Gönüllü staj gerçekleştirecek olan öğrencilerimiz de staj onay formalarını belirtilen süreler dahilinde merkezimize teslim etmelidirler.

Zorunlu ve gönüllü staj arasında tek fark; gönüllü staj yapan öğrencilerimizin staj defteri doldurma zorunluluğunu bulunmamasıdır. Dört yıllık lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz en erken ikinci sınıfın yaz döneminde, iki yıllık ön lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz ise zorunlu stajını tamamladıktan sonra gönüllü stajlarına başlayabilmektedirler. Belirtilen sürelerden önce öğrencilerimiz için staj sistemi açılmadığından sigorta işlemleri gerçekleştirilememektedir.Gönüllü staj yapan öğrencilerimizin sigorta işlemleri, kanunun belirttiği sınırlar çerçevesinde Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.