Staj Dosyası İçin SSS

Staj Dosyası Doldurulması İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Staj defterinizin onaylanma süreci kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Stajınızın Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi için dosyanızı bağlı çalıştığınız üst amirinizin imzalaması yeterli olacaktır.

Asıl yetkili izine çıktığında yerine vekalet eden başka bir yetkilinin staj defterinizi imzalaması mümkündür.

Staj evraklarında esas olarak firma kaşesi yerine kişi kaşesi kabul edilmemektedir. Ancak altında diploma ve sicil numarası bulunan mühendis ve doktor gibi kişilerin kaşeleri kabul edilmektedir.

Staj evraklarınızda kaşe basılması gereken yerler staj defterinde ilgili sayfalarda açıkça belirtilmiştir.

Fotoğraf bölümüne vesikalık fotoğrafınızın eklenmesi zorunludur. 

Staj defterini siyah ya da mavi, tükenmez ya da pilot kalemle ve el yazısı ile doldurmanız gerekmektedir. Kurşun kalem, kırmızı kalem ya da bilgisayar çıktısı olarak yazılan defterler kabul edilmemektedir.

Staj defterinin yönetmelik gereği el yazısı ile yazılması gerekmektedir. Bilgisayar ortamında yazılan staj defterleri kabul edilmemektedir.

Staj defterinizi yazarken ifadelerinizin defteri değerlendirecek olan staj komisyonu tarafından anlaşılabilir olmasına özen göstermeniz önemlidir. Birkaç cümle ile yazdığınız işler anlaşılır olamayacağından staj komisyonu değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Stajınız esnasında üstlendiğiniz görevleri defterinize hangi ifadelerle aktardığınız staj notunuzu etkileyen önemli noktalardan biridir.

Tek başına fotoğraf kullanımı yeterli değildir. Yapılan işler ve üstlenilen görevler yeterince açıklandıktan sonra sayfalarda kalan boş alanlara ilgili fotoğrafları ekleyebilirsiniz.

Staj defterlerinin en arka sayfasında yer alan “Genel Uygulama Değerlendirmesi” alanı öğrencilerimizin staj süreçlerinden memnuniyet düzeylerini ölçümlememize ve süreçlerimizi bu alanda yer verdiğiniz görüşler doğrultusunda iyileştirmemize olarak sağlamaktır. Bu nedenle bu alanın doldurulması bizim açımızdan önemli ancak zorunlu değildir. 

Staj defterinize ve sürenize; milli ve dini bayramlar ve resmi tatiller ile Pazar günleri eklenmemelidir.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz defterlerini stajlarının bitmesini takip eden iş gününde eğitim gördükleri yerleşkede bulunan ArelKAM ofisine teslim edebilirler. Eğitime devam edecek öğrencilerimiz ise defterlerini yeni akademik yılın başlamasını takip eden ikinci haftadan itibaren bir ay içerisinde eğitim gördükleri yerleşkede bulunan ArelKAM ofisine teslim edebilirler. 

Staj defterinizin ilk incelenmesi ve komisyon raporlarının merkezimiz tarafından hazırlanması gerektiğinden bölüm başkanlarına ArelKAM tarafından teslim edilmektedir. Bölüm başkanlarına staj defterinin elden teslimi kabul edilmemektedir. 

Kurumun “Stajyer Değerlendirme Notu” staj defterinizin bir parçası olduğundan zarfla gönderilmemelidir.

Tüm staj evraklarınızı eğitim gördüğünüz yerleşkede bulunan ArelKAM ofisine şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Kargo, posta ya da faks yoluyla gönderilen evraklar kabul edilmemektedir.

Üniversitemizde geçici mezuniyet belgesi uygulaması bulunmamakta, doğrudan diplomanız verilmektedir. Tüm derslerini geçip sadece stajı kalan öğrencilerimiz, stajlarının bitimini takip eden sürede defterlerini merkezimize ulaştırdıktan sonra en erken 20 iş günü içerisinde diplomalarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirler.