İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. 7. yarıyılda zorunlu iş yerinde uygulama yapan öğrenci 8. yarıyılda bitirme projesiyle eğitimini tamamlamaktadır. Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal Programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler.

Gazetecilik Bölümünün amacı; öğrencilere çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmayı, iletişim bilimindeki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve mesleklerini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olacak genel kültür bilgisini sunmayı hedeflemektedir. Gazetecilik Bölümü ders programında, internet yayıncılığına özel bir önem verilmekte ve gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak çağa ayak uydurabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Bölümde deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra, medya sektöründen gelen profesyoneller de bilgi birikimlerini öğrencilere aktarmaktadır. Yayın organlarında staj yaparak, sektörle tanışma ve mesleğin inceliklerini öğrenme olanağına sahip olan öğrenciler, gazetecilik alanında uzmanlaşma konusunda da yönlendirilmektedirler.

Medya sektörünün ihtiyaç duyduğu gazeteci profilini yetiştirmeyi kendisine ilke edinen Gazetecilik Bölümü, öğrencilerinin mezun olduktan sonra yayıncılık ve dergicilik alanlarının yanı sıra, yerel ve ulusal gazetelerde de iş bulabilme olanaklarını arttırmaktadır.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları; yazılı, görsel ve sosyal medyada muhabir, foto muhabiri, editör, sayfa sekreteri, sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü olarak çalışabilirler. Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde basın danışmanı olarak da görev alabilirler. Ayrıca, hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilirler. Formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarında iletişim alan öğretmeni olarak atanabilirler.

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. 6. yarıyılın bitiminde zorunlu iş yerinde uygulama yapan öğrenci, 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesiyle (Proje Yönetimi) eğitimini tamamlar. Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal Programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler.

Bölümün amacı; iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere, nitelikli elemanlar yetiştirmektir. İçinde yaşadığımız çağ, “Enformasyon Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin desteğiyle, başta sosyal medya olmak üzere, medya sektöründe yetkin profesyonellere gereksinim duyulmaya başlanmıştır.

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğrencileri ilk yıl, fakültenin diğer bölümleriyle ortak bir program izledikten sonra, diğer yıllarda, hem İletişim Fakültesi’nin hem de diğer fakültelerin ilgili dersleriyle oldukça çeşitlenmiş seçimli ders havuzundan dersler alabilmektedirler. Disiplinlerarası bir perspektifle, iletişim sürecinin üretim, dağıtım ve alımlama süreçlerine ilişkin gerekli alt yapıyı sağlayabilmektedirler. Dersler, teknik açıdan donanımlı sınıf ve laboratuvarlarda, etkileşimli olarak işlenmektedir.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları, özel sektörden devlet kurumlarına, eğitim sektöründen sivil toplum kuruluşlarına uzanan pek çok alanda ihtiyaç duyulan, çağın kilit öneme sahip medya profesyonelleri olmaya adaydırlar. Program mezunları, basın-yayın, halkla ilişkiler ve reklamcılık, dijital medya sektörlerinin farklı dalları ile kurum ve kuruluşların iletişim bölümlerinde iletişim uzmanı, iletişim danışmanı, muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, yeni medya uzmanı gibi görevlerde çalışabilirler. Ayrıca, hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilirler. Formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarında İletişim alan öğretmeni olarak atanabilirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. 7. yarıyılda zorunlu iş yerinde uygulama yapan öğrenci 8. yarıyılda bitirme projesiyle eğitimini tamamlar. Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal Programı’ndan ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal Programı’ndan yararlanabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptirler.

Bölümde yer alan dersler, öğrencileri iletişim sektörüne hazırlama, öğrencilere iletişim donanımları ve iletişim becerileri kazandırma amacının yanısıra, dünya vizyonuna hâkim akademik bilgiler vermeyi de amaçlamaktadır.

Küreselleşmeyle beraber iletişim dünyasında yaşanan tüm gelişme ve değişimler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iletişim bilimlerinin en önemli 

halkalarından olan halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörünün  önemini arttırmıştır. Gerek halkla ilişkiler gerek reklamcılık sektörü dünya standartlarında yetkin iletişim profesyonellerine ihtiyaç duymaktadır. Sektörde uzman olarak konumlanacak iletişimcilere; iletişimin akademik başlangıcından, kitle iletişimine, kişilerarası iletişim becerilerinden, kültürlerarası iletişime dek birçok alanda donanımlı eğitim verilmektedir.

Geniş bir çalışma yelpazesine sahip iletişim bilimlerinde, yeterli düzeyde eğitim almış kişilere birçok iş sahası açılmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlar, kamu ve özel sektörde çeşitli iş imkânlarına sahip olmaktadır. Reklam ajanslarında, halkla ilişkiler şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde ve birçok işletmede marka yöneticisi, halkla ilişkiler uzmanı, metin yazarı, içerik editörü, müşteri temsilcisi gibi farklı alanlarda uzman unvanı ile görev yapabilirler. Ayrıca, hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilirler. Formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarında İletişim Alan Öğretmeni olarak atanabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Eğitim Süreci

Bölümümüz; estetik algıyı oluşturarak yaratıcı düşünce ve tasarım yetisinin yükselmesiyle kendini yenileyen, yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi, çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmayı amaçlar.

Görsel dili kullanarak etkili görsel iletiler oluşturabilen görsel iletişimciler yetiştirir. Öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgiler verilirken, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır. Donanımlı alt yapıya sahip sektör-üniversite birlikteliğine önem veren bölümde deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra, medya sektöründen gelen profesyoneller de bilgi birikimlerini öğrencilere aktarır.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. 7. yarıyılda zorunlu iş yerinde uygulama yapan öğrenci 8. yarıyılda bitirme projesiyle eğitimini tamamlar. Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilir.

Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilir. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptir.

Çalışma Alanları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler; reklam ve tasarım ajanslarında, animasyon stüdyolarında, gazete ve dergilerde, televizyon kanallarında, internet ortamında  görsel iletişim tasarımcısı olarak çalışabilir. Ayrıca, freelance ya da kurumlarda marka danışmanlığı, estetik-görsel danışmanlık ve reklam ajanslarında yaratıcı yönetmen ve görsel sanat yönetmenliğinde istihdam edilebilir. Ayrıca, hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilir. Formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarında İletişim alan öğretmeni olarak atanabilir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Eğitim Süreci

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır,  staj ve proje yönetimi dersleriyle eğitimini tamamlar. Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal Programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilir. Ayrıca, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilir. Bunun yanı sıra Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağına sahiptir.

Sayısal (dijital) teknoloji, son yüzyılda kitle iletişiminin etkin mecraları olan radyo, televizyon ve sinema sektörünün geleceğini ve yaşam içindeki etkin rolünü her geçen gün arttırmaktadır. Yerel, ulusal ve dijital radyo-televizyon kuruluşlarının sayıları hızla artarken, bu sektörlerde görev alacak bireylerin aynı zamanda, yeni iletişim teknolojileri konusunda bilgili olmaları da beklenir. Sinema sektörü de bu teknolojik değişimlerden etkilenmiş, buna paralel üretimler ortaya konmaya başlanmıştır.

Günümüzde alanın uzmanlarının, etkin ürünler tasarlayıp üretebilmeleri için, kurama ve estetik bakışa dayalı, ileri düzey teknoloji ile desteklenmiş bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümümüzün amacı; öğrencilere, medya üretiminin uygulamalı yönleri ile kuramsal çalışmaları bir araya getirebilecekleri özel çalışma alanları sunmaktır. Deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro ve donanımlı stüdyolarla birlikte, öğrencilerin mesleki ve sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları, radyo, sinema ve televizyon sektörlerinin farklı dallarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarda; görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gibi görevlerde çalışabilir. Ayrıca, hem KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki alanlarına uygun pozisyonlara, hem de medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilir. Formasyon eğitimi alarak orta öğretim kurumlarında İletişim alan öğretmeni olarak atanabilir.